knolvoet

Knolvoet bij bloemkool.
Foto door Rasbak / CC BY GNU
cropped by mtt


Historie
Knolvoet (Plasmodiophora brassicae) is een oude en bekende ziekte van koolplanten. De ziekte was al bekend in de 13e eeuw [1].

Uiterlijk en schade
Het organisme zelf is met het blote oog niet zichtbaar, maar de schade is onmiskenbaar. De wortels worden aangetast en vertonen allerlei misvormingen, waardoor ze ook geen water en voedingsstoffen meer kunnen opnemen (foto). De bladeren kunnen een loodachtige glans krijgen en slap gaan hangen bij heet weer. De groei is verminderd.

Aangetaste planten
Alle koolplanten maar ook kruisbloemige onkruiden. Daarom is een wisselteelt alleen afdoende als ook al het kruisbloemig onkruid (bv herderstasje) wordt opgeruimd.

Leefwijze
De sporen van het organisme ontkiemen in de buurt van de wortels van waardplanten en dringen de plant binnen via de wortelharen [1]. De optimale temperatuur voor de verspreiding van knolvoet ligt tussen de 20 en 25. Onder de 10 gebeurt er weinig. Knolvoet houdt verder van zure en natte grond. Bij een Ph van boven de 7.2 heeft knolvoet geen kans.[1]
De sporen blijven heel lang levensvatbaar in de grond. Er wordt een teeltwisseling van 7 jaar genoemd voor koolplanten, maar dat is geen garantie dat je dan de ziekte kwijt bent. 'eenmaal besmette grond wordt nooit meer knolvoet vrij.'

Preventie
Er bestaan diverse resistente rassen tegenwoordig. Voor bloemkool is dat het ras Clapton bijvoorbeeld, voor witte kool Kilaton, voor rode kool Lodero, voor spruitkool Cronus [2] (Met dank aan Nico, die 30 jaar ervaring als koolteler heeft).

Een alternatief is het telen van planten in grote potten (10 l) waarin schone grond zit. Dan nog moet er goed opgepast worden - geen eigen compost gebruiken waar mogelijk besmetting in zit, en niet gieten met slootwater.

Bestrijding
Knolvoetvrij is een natuurlijk middel op basis van gesteentemeel dat de ziekte helpt te bestrijden. Bekalken kan ook helpen.

Geraadpleegde literatuur
[1] wikipedia knolvoet
[2] zaadhandel van der wal
   ©moestuintips     info@moestuintips.nl