andijvie

Zaaien
Andijvie kan het hele jaar geteeld worden, maar in het voorjaar lopen we altijd het risico dat de planten op enig moment gaan schieten (bloeien). Andijvie die na half juni gezaaid wordt, schiet niet meer door. Voor voorjaarsandijvie kunnen we zelf planten binnen voortrekken vanaf medio maart. Plant ze in april uit en oogst in juni voordat de bloei begint. Vanaf half juni kan er probleemloos buiten in de volle grond gezaaid worden. Zaai op een rijtje en dun later uit, of verspeen de planten en zet ze in een verband van ongeveer 30x30 cm. Als we andijvie in een rijtje laten groeien krijgen we kleinere, smalle kroppen die echter niet minder smakelijk zijn. Bij een te dicht gewas kan het blad echter soms gaan rotten. Bij een late zaai (begin augustus) is het beter om niet meer te verspenen, dat levert een groeiachterstand op die we dan niet meer kunnen goedmaken.
Nummer 5 is een geschikt ras voor de voorjaars- en zomerteelt. Breedblad Volhart winter is robuuster en voldoet beter als najaarsteelt.
Krul andijvie heeft een diep ingesneden blad en is decoratief. Gloire de l'exposition is zo'n ras. De smaak is niet veel anders dan gewone andijvie.
Zaai of plant in het voorjaar verschillende keren, om de 2-3 weken, en zaai per keer niet meer dan wat u in die tijd consumeert. In het najaar komt het minder nauw, omdat het risico van schieten dan niet meer aanwezig is.

Bemesting
Zorg voor een voedzame bodem door compost of stalmest door de grond te mengen. Bladgewassen als andijvie hebben een vrij hoge stikstof behoefte.

Problemen


Gewasverzorging
Houd de grond tussen de planten onkruidvrij en maak de bodem vaak los. Houd andijvie goed aan de groei. In het voorjaar kunnen ongunstige groeiomstandigheden het bloeien bevorderen.

Oogsten en bewaren
Andijvie is niet bestand tegen nachtvorst - dek eventueel de laatste kroppen af bij nachtvorst om ze langer goed te houden.
Andijvie kan gebleekt worden door de binnenste buigzame bladeren samen te binden, of door een grote pot gedurende een week of twee over de hele plant te plaatsen. De gebleekte bladeren zijn wat milder van smaak dan het groene blad.

Kort teeltverslag

   ©moestuintips     info@moestuintips.nl